Nybyggnation Västerås

Planera din nybyggnation i Västerås med oss

Funderar du på att genomföra en nybyggnation i Västerås? Oavsett om det handlar om att bygga en villa, en uteplats, ett Attefallshus eller exempelvis ett uterum finns en gemensam nämnare: man måste planera projektet från start till mål.

Många nybyggnationer kräver också olika tillstånd. Ska du bygga en villa är det givet att du först och främst måste ha ett bygglov för detta. Attefallshus å sin sida kräver inget bygglov, men väl ett startbesked från Byggnadsnämnden. Oavsett om det handlar om bygglov eller om ett startbesked så måste en komplett ansökan lämnas in - och här kan vi hjälpa dig med att dels planera för ditt projekt och dels också ta fram de ritningar som krävs för ansökan.

Vidare så är vi givetvis också redo att hjälpa dig då du väl erhållit ditt bygglov/startbesked och ska sätta igång med din nybyggnation i Västerås.


Nybyggnation Västerås - välj oss för totalentreprenad

För en lekman kan det vara svårt att planera ett byggprojekt. I synnerhet om det handlar om en nybyggnation i Västerås. Vilka hantverkare behövs - och när under projektet ska de olika företagen komma? Detta kan i slutändan dels leda till att ett projekt tar längre tid än man tänkt sig, dels så kan det också innebära högre kostnader - och dels så ökar också risken för tvister och konflikter.

Vi har lång vana av totalentreprenad och kan med detta också ta över hela ansvaret för din nybyggnation i Västerås. Vi ser till att projektet flyter framåt, att alla byggdetaljer lever upp till de regler och föreskrifter som finns och att de hantverkare som behövs dels är certifierade och dels på plats när de ska utföra sina respektive värv.

Nybyggnation i Västerås

Du är med på resan

Givetvis så är du ingen passiv åskådare i detta. Det handlar om din nybyggnation och även om du inte håller i hammaren så är du definitivt med på resan. Vid en nybyggnation i Västerås så blir kommunikation mellan oss som utförare och dig som beställare extremt viktig.

Vi ser till att en kontaktperson utses och att du när som helst kan ringa honom för uppdateringar, frågor eller exempelvis för förändringar som du vill genomföra. Det senare är också viktigt. Känner du att du vill ändra på något så är detta ofta möjligt. Vi jobbar för dig och för att du ska få dina drömmar uppfyllda. Sista ordet är alltid ditt!

Låt oss hjälpa dig med din nybyggnation i Västerås